Overleveringskontrakt

Denne kontrakten brukes når jeg tar inn nye hunder

Omplasseringsavtale

Dette er kontrakten jeg bruker, når jeg omplasserer Hunder.